Search
Close this search box.

Fredsbaskrarna Skåne

Fredsbaskrarna Skåne

FREDSBASKRARNA SKÅNE är en kamratförening för fredsveteraner med anknytning till Skåne. Inom kamratföreningen kan lokala klubbar och avdelningar förekomma. Dessa leds av ombud som antingen utses genom medlemsmöte i respektive avdelning eller av förenings-styrelsen.
Avdelningarna/klubbarna skall bistå föreningsstyrelsen i frågor som avser kamratstöd, rekrytering, bevakning och utvärdering av träffplatsernas funktion och placering samt stöd till lokala aktiviteter.
FREDSBASKRARNA SKÅNES målsättning är att bevara och utveckla det kamratskap som grundats under utlandstjänstgöring som fredssoldat i FN-tjänst eller i andra av FN sanktionerade missioner.
Det åligger FREDSBASKRARNA SKÅNES att verka för rekrytering av kamratstödjare enligt förbundets målsättning samt att, i samråd med förbundets kamratstödsansvarige, stödja de kamratstödjare som finns inom föreningen.
I denna målsättning ingår att:
1. genom kamratstödjande verksamhet verka socialt bland medlemmarna och deras anhöriga
2. stödja medlemmar och dess anhöriga före, under och efter utlandstjänst
3. ta initiativ och stödja kontakter med andra föreningar och organisationer nationellt och internationellt, med samma intresseinriktning
4. vårda FN:s traditioner och målsättning samt
5. vara ett forum för fred genom kamratskap under mottot:
EN GÅNG FREDSSOLDAT – ALLTID FREDSKAMRAT
Föreningen är politiskt och religiöst obunden, men kan dock ta ställning i frågor rörande medlemmarna och deras intressen inom ramen för deras medlemskap.

Träffplatser

 • Helsingborg

  Hotell Mollberg

  Stortorget 18

  1:a söndagen varje månad, kl. 09:00

 • Kristanstad

  Grand Hotell

  Västra Storgatan 15

  3:e söndagen varje månad, kl. 09:30

 • Malmö

  Drumbar

  Lilla torg 9

  1:a onsdagen varje månad, kl. 18:00

 • Ystad

  Ystad - Österlen

  Nils Ahlins gata 19

  Sista onsdagen varje månad kl. 18:00

Kontaktuppgifter

 • Per Thaagaard Pedersen

Nyheter

Fredsbaskrarna Skåne

Det finns inga nyheter att visa.

Styrelsen

Fredsbaskrarna Skåne

Per Thaagaard Pedersen
Ordförande, Stämmoombud
Carl Wachtmeister
Verksamhetsrevisor
Claes Hansson
Kassör
Håkan Markholm
Ledamot, Träffplatsansvarig, Stämmoombud
Ingela Lind
Medlemsansvarig, Sekreterare, Stämmoombud
Jon Lundgren
Ersättare, Träffplatsansvarig, Stämmoombud
Jonas Hörgård
Ledamot, Stämmoombud
Lars Magnus Persson
Vice ordförande, Medlemsansvarig, Stämmoombud
Patrik Sellgren
Ersättare, Stämmoombud
Sten Cederberg
Träffplatsansvarig
Thorsten Eskilsson
Träffplatsansvarig, Revisorsersättare

Därför ska du bli medlem

Aktiviteter & kamratskap

Vi arrangerar aktiviteter där du har chans att träffa likasinnade kamrater och dela erfarenheter.

Medlemstidning

Få vår medlemstidning 4 gånger per år med nyheter och reportage från förbundet och lokala föreningar.

Rabatter

Våra medlemmar åtnjuter rabatter hos bland andra Militärrabatten, Hertz Hyrbilar och Elite Hotels.

Vem kan bli medlem?

Alla som vid något tillfälle har genomfört internationell tjänst eller beredskap med uppgifter som har sanktionerats av världssamfund, och/eller svenska staten.

Vilka olika medlemsformer finns det?

Du kan bli ordinarie medlem, stödmedlem, företagsmedlem eller medlem i pågående mission.

Hur mycket kostar det?

Ett medlemsskap kostar inte mer än från 200kr/år.

Förbundets höge beskyddare

Prins Carl Philip är förbundets höge beskyddare sedan 2011.