Search
Close this search box.

Gula Bandet –
stöttar dem som stöttat andra!

Gula Bandet säljs till förmån för Sveriges veteraner, svensk personal i utlandstjänst och deras anhöriga.

Tack vare små och stora bidrag från privatpersoner och företag kan Gula Bandet stötta veteraner och deras familjer med kamratstöd och vid behov ekonomiskt för att hjälpa dem tillbaka till det vanliga livet, där sjukvården, myndigheter och försäkringar inte räcker till.

Hjälp oss att göra skillnad.

Gör en betydande insats tillsammans med Gula Bandet

Vi har stöttat hundratals utlands- veteraner genom Gula Bandet, tack vare ekonomiskt stöd från företag, kampanjer och privata gåvor.

Swish: 1230 704 635

Sök stöd

Är du veteran eller anhörig till en veteran och är i behov av stöd?

Det kan vara till läkemedel, resor, rehabilitering, besök hos sjukvård eller rekreation som Försäkringskassan, A-kassan, hälso- och sjukvården eller sociala myndigheter inte står för, eller övriga ekonomiska skäl.