Search
Close this search box.

Vad är Gula Bandet?

Gula Bandet säljs till förmån för Sveriges veteraner, svensk personal i utlandstjänst och deras anhöriga. Tack vare små och stora bidrag från privatpersoner och företag kan Gula Bandet stötta veteraner och deras familjer med kamratstöd och vid behov ekonomiskt för att hjälpa dem tillbaka till det vanliga livet, där sjukvården, myndigheter och försäkringar inte räcker till.

Det ekonomiska stödet genom Gula Bandet kompletteras av kamratstödet och kamratstödstelefonen som drivs av Sveriges Veteranförbund. Dit kan veteraner ringa året runt för att få stöd eller bara prata av sig hos någon som förstår dem. Kamratstödjarna är själva veteraner och har utbildats i Sveriges Veteranförbunds regi.

Gula Bandet delar också ut ekonomiska bidrag vid behov för att täcka kostnader åt veteraner och anhöriga, som uppstått efter insatsen. 

100 år som symbol för att stödja de som stödjer andra

I över 100 år har det gula bandet spridits över världen som internationell symbol för att hjälpa soldater.

Sedan 2009 är Gula Bandet Sveriges Veteranförbunds symbol för vårt insamlings- och stödarbete till utlands- veteraner som behöver hjälp efter internationell insatstjänstgöring.

Gula Bandet bidrar med ekonomiskt stöd och kamratstöd till civila och mili- tära veteraner och deras anhöriga.

Historia

Det är en nästan 500 år gammal idé är att bära en symbol som visar att en närstående är i en annan del av världen. Gula Bandet är en modern tanke, baserad på den idén. Gula Bandet visar att vi stöder våra veteraner som är, en gång har varit eller är på väg utomlands.

Gula Bandet ger tillgång till en unik kamratskap, världen över. Syftet med insatserna i olika oroshärdar har främst varit fredsbevarande; Det är ett vitt begrepp där medmänsklighet är kärnan. Omtanke är centralt för veteranerna och deras anhöriga – och är lika viktigt globalt som i våra egna hem. Inte bara idag, utan alla dagar. I all framtid.  

Vi vill ge det stöd veteranen behöver och förtjänar

Cirka 80 000 svenskar har gjort utlandstjänst och är därmed veteraner. De flesta veteraner behöver inget stöd än att få prata med andra veteraner på återträffar och träffplatser, men vi stöttar dem som är i behov, i litet som stort.

Gula Bandet syftar till att få in medel till alla former av de stöd vi erbjuder. Stödet ska ge veteraner den livskvalitet de fordrar efter sitt internationella engagemang. Om och när veteraner inte får det stöd de behöver av samhället, då finns vi där. Rätt stöd måste fram, direkt.  

Det besvarar frågan ”varför bär du Gula Bandet?” och är kanske den mest avgörande faktorn för att bygga förståelse och sympati för vår verksamhet.