Search
Close this search box.

Sök stöd från Gula Bandet

Är du veteran eller anhörig till en veteran och är i behov av stöd?

Har du genomfört internationell tjänst (eller beredskap) som har sanktionerats av världssamfund, och/eller svenska staten. Då har du rätt att söka stöd via Gula Bandet.

Stödet kan vara till läkemedel, resor, rehabilitering, besök hos sjukvård eller rekreation som Försäkringskassan, A-kassan, hälso- och sjukvården eller sociala myndigheter inte står för, eller övriga ekonomiska skäl. 

Fyll i nedanstående formulär.  Ansökan handläggs skyndsamt och vi kommer att kontrollera att du uppfyller kraven för att ta emot bidrag ifrån Gula Bandet, detta innefattar kontroll mot öppna register vilket du kommer informeras om när det sker. Vi kan även kontrollera din tjänstgöring mot Försvarsmakten för att säkerställa din status som utlandsveteran. Vid behov kommer du att kontaktas för komplettering av din ansökan.

 
 

Skäl för godkänd ansökan:

  • Vara veteran enligt Sveriges Veteranförbunds stadgar.
  • Vara anhörig till veteran. Som anhörig räknas make/maka/sambo/partner, barn till veteran, förälder till veteran.
  • Konsekvenser som kan kopplas till genomförd utlandstjänst enligt definitionen och som kräver ekonomiskt eller annat stöd under rådande omständigheter.
  • Adekvat forskning inom veteranområdet.

Målgrupper för ansökan:

Grupp 1: Individer

Personer som mår psykiskt eller fysiskt dåligt kopplat till internationell tjänst och som inte har egna ekonomiska medel. Dessa veteraner/ anhöriga kan t ex söka medel för bidrag till läkemedel, resor, rehabilitering, besök hos sjukvård och rekreation som Försäkringskassan, A-kassan, Hälso- och sjukvården eller socialen inte står för samt övriga ekonomiska skäl.

Annan orsak kan även vara resa till lokal veteranträff eller återträff när egna ekonomiska medel saknas.

Grupp 2: Återträffar

När ett förband, pluton eller grupp ska ha en återträff så ska man kunna söka medel för att t ex finansiera resa och uppehälle för en Kamratstödjare som kommer till återträffen för att vara ”i tjänst”. Kamratstödjaren ska hålla ett föredrag om just kamratstöd.

Man ska söka pengar till den mer seriösa delen av en återträff och den som kommer ska vara av förbundet utbildad Kamratstödjare.

Även bidrag till resor kan sökas.

Grupp 3: Forskning

Stipendier till forskare inom tex PTSD eller annan forskning kopplad till veteranområdet.
 
Forskningsstudien ska vara på magister/master eller doktorandnivå. Studien ska vara godkänd utifrån etisk granskning. Studien ska tillföra veteraner något. Studien ska presenteras på nationella och/eller internationella kongresser och/eller publiceras i vetenskaplig tidskrift. I samband med presentation av forskningen ska det i medicinsk forskning alltid finnas med ett tack till de som har bidragit ekonomiskt till studien. Detta för att undvika jäv.