Kamratstöd

Vår kamratstödslinje är till för alla civila och militära utlandsveteraner i Sverige. Du och dina anhöriga är välkomna att kontakta våra kamratstödjare via telefon eller mejl.

Våra kamratstödjare är medlemmar i Sveriges Veteranförbund och är själva veteraner med erfarenhet av internationella insatser. Många av dem har själva gått igenom svåra situationer under sin utlandstjänst. Vi är här för att lyssna på dig och förstå det du pratar om. Våra kamratstödjare som finns inom alla våra föreningar är utbildade och har ett eget nätverk av kontakter.

Om det behövs kan vi även hänvisa dig till mer professionell stöttning och hjälp.

Det är inte nödvändigt att vara medlem hos oss för att kontakta kamratstödet.

Tveka inte att ta steget och kontakta kamratstödet!

Vi finns här för att hjälpa dig.

Ytterligare samtalsstöd för veteraner och anhöriga

Svenska soldathemsförbundet
Svenska soldathemsförbundet erbjuder anhöriga professionellt samtalsstöd. Dit kan du vända dig för telefonrådgivning och familje- och parrådgivning.

Invidzonen
Invidzonen består av ett nätverk av anhöriga och erbjuder stöd och kontakt med andra som befinner sig i samma situation. De har bland annat en stödtelefon och aktiviteter med anhöriga.

Samtal om internationell insats
Kontakta Veteran och anhörigsamordnaren på ditt förband. 

Akut hjälp och stöd
Kontakta din vårdcentral, akutsjukvården eller vårdguiden (1177). Du kan få hjälp med tidsbokning och få stöd i att komma i kontakt med läkare, kuratorer och psykologer. För akut behov av vård kontakta alltid 112.

Veteranmottagningen
Veteranmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala vänder sig till personer som varit på utlandstjänst i krigszon eller katastrofområde på uppdrag av svensk myndighet, för bedömning och behandling av PTSD eller annan psykiatrisk sjukdom som är kopplad till denna tjänstgöring.

Sök ekonomiskt stöd:
Gula Bandet
VRR