Search
Close this search box.

Gör skillnad! Bli medlem i Sveriges Veteranförbund.

Som medlem i Sveriges enda förbund för civila och militära utlandsveteraner blir du en del av en stark gemenskap. 

Vi finns över hela landet med 30 lokala och intresseföreningar samt cirka 50 träffplatser från norr till söder. Oavsett var du befinner dig kan du vara säker på att vi finns där för att stötta och hjälpa dig.

Som medlem eller stödmedlem är du välkommen att delta i alla våra arrangemang och aktiviteter. Året runt. Över hela Sverige. 

Våra arrangemang är  återträffar, firande av Veterandagen och FN-dagen, föredrag, resor, veteranpolitik och mycket annat som förenar oss.

Du kommer att få regelbunden information om våra månadsträffar och andra intressanta evenemang genom vår medlemstidning Svensk Veteran, som ges ut med fyra nummer per år.

Våra värdeord är kamratskap, omtanke och medmänsklighet. Vårt kamratstöd är en viktig grundsten i vår verksamhet.

Som en symbol för vårt stödarbete till utlandsveteraner som behöver hjälp efter internationell tjänstgöring bär vi stolt Gula Bandet. Vi har stöttat hundratals utlandsveteraner genom Gula Bandet, tack vare ekonomiskt stöd från företag, kampanjer och privata gåvor.

Tillsammans är vi starkare och vi ser fram emot att träffa dig på något av våra kommande evenemang.

Ta steget. Gör din viktigaste insats. Bli medlem idag!

Medlem eller stödmedlem? Vad är du?

ORDINARIE MEDLEM
Svensk veteran är den person som har genomfört internationell tjänst som har sanktionerats av världssamfundet och/eller svenska staten.

STÖDMEDLEM
För dig som inte är utlandsveteran, men som vill stödja oss samt ta del av vår medlemstidning, delta i arrangemang och andra förmåner.