Search
Close this search box.

Nyhet

Att åka på internationell insats ”Hur förbereder du dig som anhörig?”

anhörig

Som anhörig till en person som tjänstgör utomlands behöver du vara beredd på vad en insats innebär innan den börjar. Att den ena parten i en relation befinner sig utomlands under en längre period innebär stora förändringar, både känslomässigt och praktiskt.

Redan innan en internationell insats behöver man, både som anhörig och anställd, planera och förbereda sig på vad som väntar. Insatsen kommer att upplevas som mindre ansträngande ju mer tid som läggs på de praktiska och mentala förberedelserna. Det visar både forskning och Försvarsmaktens Veterancentrums erfarenhet. Insatsutbildningen kan innebära den första utmaningen. Av både anhöriga och utlandsveteraner uppfattas den som både tidskrävande och intensiv. Ibland är den också på en annan ort vilket kan bidra till att tiden borta från hemmet blir längre än själva insatsen.

På checklistan här under kan anhöriga och anställda tillsammans gå igenom vad som väntar.

ENKEL KONTAKT UNDER INSATS
Försvarsmakten strävar efter att kommunikationen mellan hem och insatsområde ska vara så god som möjligt. Det ska vara enkelt att hålla kontakt, via telefon, post och internet. Möjligheterna kan dock skilja sig åt beroende på infrastruktur i insatsområdet och om den som åker gör det med ett förband eller som enskild. Som anhörig kan det vara bra att redan på förhand ta reda på vilka möjligheter som finns till kommunikation i den aktuella insatsen, så att man kan ha rimliga förväntningar på sin partner. Kontakta ansvarigt förband för information om vilka möjligheter till kommunikation du kommer att ha under insatsen.

RELATIONER PÅ DISTANS
Att hålla relationerna levande under insatstiden är viktigt. Vardagens känslor och inte sällan problem ska fortsätta lösas på distans och man behöver bygga upp en förberedelse för det redan innan insatsen. Försvarsmakten erbjuder familjehelger, samt så kallad Prep som är relationsbefrämjande kurser, via Invidzonen och Svenska soldathemsförbundet.

FÖRSÖK LÖSA PROBLEM INNAN INSATSEN
En del av den mentala förberedelsen är att reda ut eventuella problem och oenigheter innan insatsen påbörjas. Under insatsen blir det betydligt svårare. Kommunikation, förberedelser och planering minskar oftast risken för missförstånd, ouppfyllda förväntningar och besvikelser hos alla inblandade parter.

Kontakta din utsändande myndighet/ arbetsgivare för mer information om anhörigstöd.

Dela på facebook
Dela på linkedin

Relaterade nyheter

Debatt

Öppet brev till SVT

Veterandagen behöver synas även hos SVT Öppet brev till SVERIGES TELEVISION Christina Björklund, Styrelseordförande Hanna Stjärne, VD Den 29 maj infaller Veterandagen. Den dagen tackar och hedrar det officiella Sverige

Nyhet

Försvarsmaktens pågående internationella insatser

Sverige och Försvarsmakten har sedan 1956 haft en tradition av att delta i truppinsatser för fredsbevarande ändamål världen över. Försvarsmakten har bland annat deltagit i truppinsatser på Cypern, i Bosnien,

Nyhet

Ukrainska veteranen Alexander tackar Gula Bandet

Insamlingsstiftelsen Sverige-Ukraina fortsätter sitt viktiga arbete med att stödja fält- och regionsjukhusen i östra Ukraina och i staden Ternopil. Jennie Elfström från Insamlingsstiftelsen Sverige-Ukraina berättar om deras pågående arbete med

DU ÄR INTE ENSAM!

Kamratstödet finns här för dig

Gula bandet

Gör skillnad för Sveriges utlandsveteraner. Ditt bidrag gör det möjligt att erbjuda kamratstöd och annan ekonomisk hjälp.

Upptäck våra föreningar

Vi har ett 30-tal anslutna föreningar utspridda i hela landet som arrangerar regelbundna träffar.

Medlemstidningen

Fyra gånger per år kommer medlemstidningen Svensk Veteran fullmatad med intressant läsning för våra medlemmar.