Search
Close this search box.

Nyhet

Forskning avslöjar positivt välmående men utmaningar kvarstår

Veterandagen23_NiklasEnglund_100

Forskning avslöjar positivt välmående men utmaningar kvarstår

Det var en stor dag för alla veteraner och det var stora seminarier i ett tält vid gaveln till Sjöhistoriska. Det var seminarier som lockade besökarna på veterandagen. I publiken veteraner och riksdagspolitiker, Svensk Veteran hälsade på en, Mikael Oscarsson, som var där för att lyssna.

De två första seminarierna handlade om veteranpolitik, om den forskning som Försvarsmaktens Veterancentrum satt i gång och som fortsätter. Flera forskare berättade om sin del i det som ska bygga kunskap om hur veteranen mår.

De flesta veteraner mår bra, även efter hemkomst från insatsen eller insatserna. Monica Larsson, ställföreträdande chef för Veterancentrum, modererade forskarna och berättade om Försvarsmaktens åtaganden för veteraner. Men det är inte bara Veterancentrum som jobbar med veteraner, Monica Larsson och Veterancentrum stödjer sig på, hon räknade upp organisationerna i ordning; Sveriges Veteranförbund, Invidzonen, Idrottsveteranerna och Soldathemsförbundet. Utan de här organisationerna skulle det inte bli mycket stöd till veteranerna och deras anhöriga.

Martin Neovius, professor på Karolinska institutet, leder den stora registerundersökning som Veterancentrum beställt. Den är stor, 27 800 veteraner ingår. Just nu bearbetar Veterancentrum 15000 berättelser från veteraner som varit på insats mellan 1990 och 2018.

Martin Neovius har jämfört veteranerna med olika kontrollgrupper i Sverige och veteranerna klarar sig bättre på alla punkter utom en, PTSD. Det är mycket få veteraner som drabbas av PTSD, en procent av alla som varit ute, men i kontrollgruppen är det ännu färre, 0,2 procent. Det betyder att fem gånger så många veteraner som i kontrollgruppen drabbas. Dessutom finns ett mörkertal, de som inte diagnosticerats av en specialistläkare. Om det pratade Jan Grimell, forskare vid Uppsala universitet.

Jan Grimell har gjort en intervjustudie med 24 veteraner och han pratade om krigarmasken, att bita ihop, veteraner som mår dåligt men inte vill ha eller får diagnos. Alla veteraner mår inte bra.

Text och foto: Per Lunqe

Dela på facebook
Dela på linkedin

Relaterade nyheter

Nyhet

Must skyddar veteraner

Riskerna för svensk säkerhet, hoten, ökade förra året. Det sa Mustchefen, generallöjtnant Thomas Nilsson vid en pressträff på Högkvarteret där han presenterade Musts (militära underrättelse- och säkerhetstjänsten) Årsöversikt. Kriget i

Nyhet

Veterandagen 2024

Balkanveteraner från perioden 1991–2000 hyllas på Veterandagen 29 maj 2024. Veteraner från insatserna i Bosnien, Kroatien, Nordmakedonien, Serbien, Albanien och Ungern kommer att särskilt uppmärksammas. Till dessa Balkanveteraner kommer en

Nyhet

Utlandsveteranen Ella Carlsson försvarar Sverige i rymden

Rymdkonflikter är inte längre avlägsna, utan en omedelbar risk, orden är överste Ella Carlssons hon rustar för att försvara Sverige i rymden mot sabotage. Med en imponerande bakgrund inom Försvarsmakten,

DU ÄR INTE ENSAM!

Kamratstödet finns här för dig

Gula bandet

Gör skillnad för Sveriges utlandsveteraner. Ditt bidrag gör det möjligt att erbjuda kamratstöd och annan ekonomisk hjälp.

Upptäck våra föreningar

Vi har ett 30-tal anslutna föreningar utspridda i hela landet som arrangerar regelbundna träffar.

Medlemstidningen

Fyra gånger per år kommer medlemstidningen Svensk Veteran fullmatad med intressant läsning för våra medlemmar.