Search
Close this search box.

Nyhet

Försvarsmaktens pågående internationella insatser

Sverige samarbetar med andra medlemsländer i EU, Nato och FN och deltar endast vid insatser som FN har gett legitimitet till, just nu har vi svensk personal i åtta länder.
Sverige samarbetar med andra medlemsländer i EU, Nato och FN och deltar endast vid insatser som FN har gett legitimitet till, just nu har vi svensk personal i åtta länder.

Sverige och Försvarsmakten har sedan 1956 haft en tradition av att delta i truppinsatser för fredsbevarande ändamål världen över.

Försvarsmakten har bland annat deltagit i truppinsatser på Cypern, i Bosnien, Liberia och Afghanistan. Dessutom har ett antal mindre enskilda insatser genomförts, exempelvis genom enskilda officerare som har tjänstgjort som militärobservatörer under FN:s ledning. Genom åren har Försvarsmakten deltagit i över 120 internationella uppdrag i cirka 60 länder.

Just nu bidrar Försvarsmakten till att skapa fred och säkerhet genom att delta i mindre insatser i åtta länder, vilket beslutats av Sveriges riksdag och regering.

BOSNIEN – EUFOR

För att upprätthålla stabiliteten i Bosnien och Hercegovina bidrar Sverige till EU-operationen Eufor Althea till trygghet och säkerhet i området. En svensk stabsofficer finns sedan i mars 2024 på Eufors camp Butmir utanför Sarajevo.

https://www.euforbih.org/

INDIEN OCH PAKISTAN – UNMOGIP

Unmogip (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan) övervakar vapenvilan mellan Indien och Pakistan längs stilleståndslinjen i Jammu- och Kashmirområdet. Insatsen etablerades redan 1949. Sverige bidrar med fyra officerare, militärobservatörer.

https://unmogip.unmissions.org/

IRAK – OIR/NMI

Sverige bidrar till insatsen OIR (Operation Inherent Resolve) i Irak där uppgiften har varit att utbilda det irakiska försvaret i syfte att bidra till dess förmåga att stå emot ISIS framryckning. Det svenska bidraget består idag av en stabsbefattning i Irak och två i Kuwait. https://www.inherentresolve.mil/

Sverige bidrar även till NMI (Nato Mission Iraq), vars uppgift är bland annat att träna och utbilda de irakiska försvarsstyrkorna. Sverige bidrar där med en stabsofficerare. https://jfcnaples.nato.int/nmi

KOSOVO – KFOR

1999 gav FN:s säkerhetsråd Nato i uppdrag att upprätta och leda en fredsstyrka med uppgift att upprätthålla fred och allmän säkerhet i Kosovo. Styrkan benämndes Kosovo Force (KFOR). Från början ingick omkring 50 000 soldater varav Sverige bidrog med cirka 850. Sverige har i dag fyra stabs-, rådgivar- och flygplatsadministratörsbefattningar, vissa enbart periodvis.

https://jfcnaples.nato.int/kfor

MELLANÖSTERN – UNTSO

I Mellanöstern pågår FN:s äldsta uppdrag – Untso. Deras uppgift är att övervaka vapenstillestånden mellan Israel, Libanon och Syrien samt fredsavtalen mellan Israel, Egypten och Jordanien. I dag består den operativa styrkan av cirka 150 militärobservatörer, där Sverige bidrar med sex officerare. 

https://untso.unmissions.org/

SOMALIA – EUTM

Somalia är ett av världens fattigaste länder och har en nästan två decennier lång historia av inbördeskrig. Landet byggs nu upp igen och en naturlig del av detta är att skapa fred och säkerhet, att införa demokratiska processer, att bygga institutioner som upprätthåller demokratiska värderingar och att se till att de mänskliga rättigheterna upprätthålls. Sverige bidrar med cirka nio personer i EU insatsen.

https://www.eutm-somalia.eu/

SYDKOREA – NNSC

På gränsen mellan Nord- och Sydkorea övervakar NNSC vapenstilleståndsavtalet mellan länderna. Sverige deltar i arbetet sedan 1953 och kontrollerar att det spända läget inte trappas upp. Sverige bidrar med fem officerare.

https://www.unc.mil/

RÖDA HAVET – ASPIDES
EUNAVFOR Operation ASPIDES är en EU-ledd insats som skyddar civila fartyg i Röda havet mot attacker från bland annat Huthi-rebellerna. Försvarsmakten har tre stabsofficerare på det operativa högkvarteret i Larissa i Grekland. En stabsofficer är placerad på ledningsfartyget ute till havs.

https://www.eeas.europa.eu/eunavfor-aspides_en?s=410381

INTERFLEX Sverige bidrar till den brittiska utbildningsinsatsen ”Operation Interflex” genom att ge militär utbildning av ukrainska medborgare. Våra fyra militärregioner i Sverige ansvarar växelvis i bemanningen av utbildningsbidraget till Interflex i Storbritannien. https://des.mod.uk/

Dela på facebook
Dela på linkedin

Relaterade nyheter

Debatt

Öppet brev till SVT

Veterandagen behöver synas även hos SVT Öppet brev till SVERIGES TELEVISION Christina Björklund, Styrelseordförande Hanna Stjärne, VD Den 29 maj infaller Veterandagen. Den dagen tackar och hedrar det officiella Sverige

Nyhet

Ukrainska veteranen Alexander tackar Gula Bandet

Insamlingsstiftelsen Sverige-Ukraina fortsätter sitt viktiga arbete med att stödja fält- och regionsjukhusen i östra Ukraina och i staden Ternopil. Jennie Elfström från Insamlingsstiftelsen Sverige-Ukraina berättar om deras pågående arbete med

Nyhet, Utlandsinsats

Natos betydelse för Försvarsmaktens internationella engagemang – ett nordiskt perspektiv

Efter nästan två år har nu den svenska Natoansökan godkänts och Sverige är fullständiga medlemmar i Nato. Medlemskapet kommer påverka Sverige och den svenska Försvarsmakten på olika sätt, ett område

DU ÄR INTE ENSAM!

Kamratstödet finns här för dig

Gula bandet

Gör skillnad för Sveriges utlandsveteraner. Ditt bidrag gör det möjligt att erbjuda kamratstöd och annan ekonomisk hjälp.

Upptäck våra föreningar

Vi har ett 30-tal anslutna föreningar utspridda i hela landet som arrangerar regelbundna träffar.

Medlemstidningen

Fyra gånger per år kommer medlemstidningen Svensk Veteran fullmatad med intressant läsning för våra medlemmar.