Search
Close this search box.

Nyhet

Hälsning från Sverker Göranson

sverker

Nyligen hade jag glädjen att följa med ett 50-tal veteraner från Nordbat 2 på en resa tillbaka till Bosnien där svensk NATO och FN-trupp tjänstgjorde på 90-talet. Det var en resa med mycket känslor och många minnen som kom tillbaka. Vi mottogs med öppna armar av lokalbefolkningen. Det var tydligt att man mindes svenskarna och uppskattade de insatser vi gjort i Bosnien. Det var fint att se. Det var en bekräftelse på att svenska veteraner gjort skillnad för människor i nöd. 

Att ha återträffar är en viktigt och en central uppgift för SVF. Genom att mötas igen, minnas, umgås och hålla kontakten över åren, förstärks kamratskapet från utlandsinsatserna. Även om många av oss har avslutat våra uppdrag, lever vårt engagemang vidare.

Att engagemanget är stort märks av den positiva medlemsutvecklingen. Sveriges Veteranförbund har glädjande nog fått fler medlemmar och lokalföreningarna har varit framgångsrika i medlemsvärvningen vid populära evenemang och verksamhet som lockar folk. Det är fantastiskt att se att fler vill bli en del av veterangemenskapen i SVF. Varje ny medlem innebär en starkare veteranförening på orten och ett starkare riksförbund. Genom att ansluta sig till SVF bidrar nya medlemmar med nya resurser och erfarenheter, och ny kunskap på olika områden. Medlemmarna är vår styrka och lokalföreningarna utgör själva motorn i förbundet. Vi vill att du som är medlem ska vara med och påverka förbundet och lokalföreningarna. Hur vill du att verksamheten ska se ut? Vi uppmanar dig att göra din röst hörd! Sveriges Veteranförbunds uppgift är gemenskap och meningsfull verksamhet för medlemmarna. I en föränderlig värld är det viktigt att vi fortsätter att vara dynamiska och relevanta och att vi når resultat. Ett stort tack till er alla för fantastiska insatser. Ni gör verklig skillnad.

Det har gått mer än en kvarts sekel sedan kriget i Bosnien och Hercegovina tog slut. Men stabiliteten i landet har vacklat till och från under åren. 
Ett av de mest aktuella ämnena i samhällsdebatten just nu är Europas säkerhet. Läget just nu det osäkraste sedan åtminstone 1980-talets början. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina innebar att den svenska säkerhetspolitiska debatten har ändrats helt och hållet och lett fram till Sveriges ansökan om Natomedlemskap. Det är den största förändringen av svensk säkerhetspolitik på över 200 år.

Sveriges riksdag och regering har beslutat om en ny inriktning för totalförsvaret för perioden 2021–2025, både för det militära och civila försvaret. Några av de viktigaste frågorna för Sveriges del den kommande tiden är följande: Ett systematiskt och långsiktigt byggande av ett samhällsförsvar. Strategisk svensk representation i EU och Nato för att kunna agera för Sveriges säkerhet. Hur vi tillvaratar, skyddar och utvecklar våra kritiska teknologier.

Säkerhetspolitiken berör inte bara staten. Den kräver insatser från hela samhället, inklusive kommuner, regioner, statliga myndigheter, företag och ideella organisationer.

Risken för hot och påtryckningar mot Sverige och våra intressen är större än tidigare. Vi ser en komplex hotbild med påverkansoperationer och cyberattacker och ökad risk för väpnade angrepp. Alla måste ta ansvar för att bygga upp ett starkt samhällsförsvar i Sverige. För att uppnå det måste vi alla samarbeta. Vi utlandsveteraner vet att vi har ett särskilt ansvar och det tar vi gärna och med stolthet.

 

FAKTARUTA

FN- bataljonen Nordbat 2 var namnet på förbandet under de fem första rotationerna (BA01-BA05). Vid halvtid av rotation BA05 överfördes ledningen av insatsen till NATO, vilket innebar att förbandet omorganiserades och Nordbat 2 delades då upp och fick namnen Swebat och Danbat. Nordbat 2 upplöstes och ersattes av två separata bataljoner, en svensk och en dansk.

Dela på facebook
Dela på linkedin

Relaterade nyheter

Nyhet

Must skyddar veteraner

Riskerna för svensk säkerhet, hoten, ökade förra året. Det sa Mustchefen, generallöjtnant Thomas Nilsson vid en pressträff på Högkvarteret där han presenterade Musts (militära underrättelse- och säkerhetstjänsten) Årsöversikt. Kriget i

Nyhet

Veterandagen 2024

Balkanveteraner från perioden 1991–2000 hyllas på Veterandagen 29 maj 2024. Veteraner från insatserna i Bosnien, Kroatien, Nordmakedonien, Serbien, Albanien och Ungern kommer att särskilt uppmärksammas. Till dessa Balkanveteraner kommer en

Nyhet

Utlandsveteranen Ella Carlsson försvarar Sverige i rymden

Rymdkonflikter är inte längre avlägsna, utan en omedelbar risk, orden är överste Ella Carlssons hon rustar för att försvara Sverige i rymden mot sabotage. Med en imponerande bakgrund inom Försvarsmakten,

DU ÄR INTE ENSAM!

Kamratstödet finns här för dig

Gula bandet

Gör skillnad för Sveriges utlandsveteraner. Ditt bidrag gör det möjligt att erbjuda kamratstöd och annan ekonomisk hjälp.

Upptäck våra föreningar

Vi har ett 30-tal anslutna föreningar utspridda i hela landet som arrangerar regelbundna träffar.

Medlemstidningen

Fyra gånger per år kommer medlemstidningen Svensk Veteran fullmatad med intressant läsning för våra medlemmar.