Search
Close this search box.

Nyhet

Kriminalvården på insats i världen

Martin Gillå, chef internationella enheten och Catrin Höjer som jobbar med insatser på internationella enheten_

Martin Gillå är chef för Kriminalvårdens internationella enhet och ansvarar både för fredsfrämjande insatser och bilaterala insatser. Kriminalvården skickar normalt ut 15 till 20 medarbetare varje år till olika delar av världen.

”Vi har ett uppdrag att stötta rättsstatsuppbyggnaden i konfliktländer. Våra medarbetare gör det i samarbete med andra svenska myndigheter, såsom Polismyndigheten och Domstolsverket. Vårt arbete fokuserar mycket på mänskliga rättigheter,” säger Martin.

Vilka utmaningar stöter ni på?

”Allt från hygienfrågor till säkerhet. Det är ofta militariserade miljöer. Vi är vana vid att agera som en civil myndighet.”

Ni jobbar mest i Afrika?

”Ganska mycket kopplat till FN-engagemanget. För EU arbetar vi i Afrika, Europa och Asien.”

Går det bra?

”Det är svårt att avgöra beroende på hur man definierar ’bra’. Vi ser den här verksamheten som en del av Sveriges utrikespolitik, vi är en viktig pusselbit. Det är svårt att mäta om situationen har förbättrats, men vi anser att det långsiktiga arbetet är viktigt,” säger Martin.

BILD: Martin Gillå, chef internationella enheten och Catrin Höjer som jobbar med insatser på internationella enheten.

FAKTARUTA

Fredsfrämjande arbete
Varaktig fred och ett transparent och effektivt rättsväsende går hand i hand. Att befolkningen är trygg och har tillit till institutioner som domstol, åklagarmyndighet, polisväsende och kriminalvård är avgörande för uppbyggnaden av ett demokratiskt samhälle. Kriminalvård utgör en viktig del av rättskedjan för att säkerställa att verkställigheter överensstämmer med lagen och att mänskliga rättigheter respekteras. Kriminalvårdens internationella fredsfrämjande arbete handlar bland annat om att ställa våra medarbetare till förfogande till fredsinsatser i kris-och konfliktdrabbade länder.

Källa: Kriminalvården

 

Dela på facebook
Dela på linkedin

Relaterade nyheter

Nyhet

Must skyddar veteraner

Riskerna för svensk säkerhet, hoten, ökade förra året. Det sa Mustchefen, generallöjtnant Thomas Nilsson vid en pressträff på Högkvarteret där han presenterade Musts (militära underrättelse- och säkerhetstjänsten) Årsöversikt. Kriget i

Nyhet

Veterandagen 2024

Balkanveteraner från perioden 1991–2000 hyllas på Veterandagen 29 maj 2024. Veteraner från insatserna i Bosnien, Kroatien, Nordmakedonien, Serbien, Albanien och Ungern kommer att särskilt uppmärksammas. Till dessa Balkanveteraner kommer en

Nyhet

Utlandsveteranen Ella Carlsson försvarar Sverige i rymden

Rymdkonflikter är inte längre avlägsna, utan en omedelbar risk, orden är överste Ella Carlssons hon rustar för att försvara Sverige i rymden mot sabotage. Med en imponerande bakgrund inom Försvarsmakten,

DU ÄR INTE ENSAM!

Kamratstödet finns här för dig

Gula bandet

Gör skillnad för Sveriges utlandsveteraner. Ditt bidrag gör det möjligt att erbjuda kamratstöd och annan ekonomisk hjälp.

Upptäck våra föreningar

Vi har ett 30-tal anslutna föreningar utspridda i hela landet som arrangerar regelbundna träffar.

Medlemstidningen

Fyra gånger per år kommer medlemstidningen Svensk Veteran fullmatad med intressant läsning för våra medlemmar.