Search
Close this search box.

Nyhet

Kriminalvården på insats i världen

Martin Gillå, chef internationella enheten och Catrin Höjer som jobbar med insatser på internationella enheten_

Martin Gillå är chef för Kriminalvårdens internationella enhet och ansvarar både för fredsfrämjande insatser och bilaterala insatser. Kriminalvården skickar normalt ut 15 till 20 medarbetare varje år till olika delar av världen.

”Vi har ett uppdrag att stötta rättsstatsuppbyggnaden i konfliktländer. Våra medarbetare gör det i samarbete med andra svenska myndigheter, såsom Polismyndigheten och Domstolsverket. Vårt arbete fokuserar mycket på mänskliga rättigheter,” säger Martin.

Vilka utmaningar stöter ni på?

”Allt från hygienfrågor till säkerhet. Det är ofta militariserade miljöer. Vi är vana vid att agera som en civil myndighet.”

Ni jobbar mest i Afrika?

”Ganska mycket kopplat till FN-engagemanget. För EU arbetar vi i Afrika, Europa och Asien.”

Går det bra?

”Det är svårt att avgöra beroende på hur man definierar ’bra’. Vi ser den här verksamheten som en del av Sveriges utrikespolitik, vi är en viktig pusselbit. Det är svårt att mäta om situationen har förbättrats, men vi anser att det långsiktiga arbetet är viktigt,” säger Martin.

BILD: Martin Gillå, chef internationella enheten och Catrin Höjer som jobbar med insatser på internationella enheten.

FAKTARUTA

Fredsfrämjande arbete
Varaktig fred och ett transparent och effektivt rättsväsende går hand i hand. Att befolkningen är trygg och har tillit till institutioner som domstol, åklagarmyndighet, polisväsende och kriminalvård är avgörande för uppbyggnaden av ett demokratiskt samhälle. Kriminalvård utgör en viktig del av rättskedjan för att säkerställa att verkställigheter överensstämmer med lagen och att mänskliga rättigheter respekteras. Kriminalvårdens internationella fredsfrämjande arbete handlar bland annat om att ställa våra medarbetare till förfogande till fredsinsatser i kris-och konfliktdrabbade länder.

Källa: Kriminalvården

 

Dela på facebook
Dela på linkedin

Relaterade nyheter

Nyhet

Trevligt Midsommar!

Trevligt midsommar önskar styrelsen !

Nyhet

Från Hammarskjölds vision till verklighet: Utställning om FN:s fredsbevarande insatser på Backåkra

”För fred och förhandling, ny utställning om FN:s fredsbevarande insatser på Backåkra museigård, Ystad. ”Om vi vill skörda fred måste vi så fred.” Dessa ord, yttrade av Dag Hammarskjöld, FN:s

Ceremoni, Nyhet, Veterandagen

Årets veteran 2024: FÄLTARTISTERNA

Försvarets fältartister blev Årets veteran. Ett rungande ”äntligen” hördes från publiken när Sveriges Veteranförbunds ordförande, Sverker Göranson, utsåg Försvarets fältartister till årets veteran i mässtältet på Veterandagen i Stockholm med

DU ÄR INTE ENSAM!

Kamratstödet finns här för dig

Gula bandet

Gör skillnad för Sveriges utlandsveteraner. Ditt bidrag gör det möjligt att erbjuda kamratstöd och annan ekonomisk hjälp.

Upptäck våra föreningar

Vi har ett 30-tal anslutna föreningar utspridda i hela landet som arrangerar regelbundna träffar.

Medlemstidningen

Fyra gånger per år kommer medlemstidningen Svensk Veteran fullmatad med intressant läsning för våra medlemmar.