Search
Close this search box.

Debatt

Öppet brev till SVT

Veterdagen firas i Stockholm med parad, uppvisningar och statsceremoni
Veterdagen firas i Stockholm med parad, uppvisningar och statsceremoni

Veterandagen behöver synas även hos SVT

Öppet brev till SVERIGES TELEVISION
Christina Björklund, Styrelseordförande
Hanna Stjärne, VD

Den 29 maj infaller Veterandagen. Den dagen tackar och hedrar det officiella Sverige landets utlandsveteraner.

Veterandagen, som sedan 2018 är allmän flaggdag, är en dag av nationell betydelse för att samlas och hedra de män och kvinnor som på riksdagens/regeringens uppdrag har skickats ut av svenska myndigheter och tjänstgjort i konflikt- och krigsdrabbade områden utomlands, i syfte att främja fred och säkerhet.

Vi vill uppmana SVT att uppmärksamma Veterandagen och de insatser för fred och säkerhet som veteranerna gjort och gör.
I Stockholm anordnas en nationell Veterandagsceremoni på Gärdet den 29 maj kl. 14.30. Den skulle SVT kunna direktsända, t.ex. i SVT Forum.

H.M. Konung Carl XVI Gustaf, talmannen, statsministern, försvarsministern och H.K.H. Prins Carl Philip deltar alla i firandet av Veterandagen på Gärdet.

Varför är detta viktigt?
Vi i Sveriges Veteranförbund menar att det handlar det om respekt gentemot veteranerna och deras familjer. Tjänstgöringen och insatserna för fred och säkerhet förtjänar att erkännas och uppmärksammas. Vi menar också att det handlar om folkbildning och upplysning. Genom att lyfta fram veteranerna kan SVT öka medvetenheten om och förståelsen för Sveriges engagemang i internationella frågor och internationell fred och säkerhet.

Vi uppmanar SVT att uppmärksamma utlandsveteranernas insatser, t.ex. genom att direktsända den nationella ceremonin på Veterandagen den 29 maj. Allmänhetens intresse för Sveriges säkerhetspolitiska läge är större än på mycket länge och att sända från veteranfirandet kan vara en del i att tillgodose detta intresse.

Stockholm 2024-05-02

Vänligen,
Sverker Göranson
Förbundsordförande
Sveriges Veteranförbund

Dela på facebook
Dela på linkedin

Relaterade nyheter

DU ÄR INTE ENSAM!

Kamratstödet finns här för dig

Gula bandet

Gör skillnad för Sveriges utlandsveteraner. Ditt bidrag gör det möjligt att erbjuda kamratstöd och annan ekonomisk hjälp.

Upptäck våra föreningar

Vi har ett 30-tal anslutna föreningar utspridda i hela landet som arrangerar regelbundna träffar.

Medlemstidningen

Fyra gånger per år kommer medlemstidningen Svensk Veteran fullmatad med intressant läsning för våra medlemmar.