Search
Close this search box.

Nyhet

Svenskar i Libanon

artikelbild

På grund av den politiskt instabila situationen i Libanon etablerade UNTSO redan 1972 fem observationsplatser i södra Libanon. Inbördeskriget i Libanon pågick april 1975-oktober 1976. Olika libanesiska grupperingar fortsatte stridsverksamhet i södra Libanon, dels mot varandra, dels mot mål i Israel.

Trupp från Syrien intervenerade i Libanon men grupperades inte i södra Libanon på grund av Israels uttalade hot om motåtgärder. Som ett svar på en libanesisk attack i mitten av mars 1978 ockuperade Israel delar av södra Libanon. Resolution 426 av den 19 mars etablerade UNIFIL för att bekräfta Israels tillbakadragande från Libanon, återställa fred och säkerhet och hjälpa den libanesiska regeringen att återta effektiv kontroll över södra delen av landet.

Som chef för UNIFIL utnämndes chefen för UNTSO som påbörjade sitt arbete med stöd av egna observatörer. Observatörerna samverkade med efter hand anländande FN-förband och på lokal nivå med parterna i konflikten samt fortsatte bemanning av observationsplatserna. Med berörda regeringars medgivande avdelades trupp från UNDOF och UNEF II för att etablera närvaro i UNIFIL område.

En tillfälligt sammansatt kompanistyrka från den svenska bataljonen i UNEF II verkade i södra Libanon mars–juni 1978. Augusti 1980-april 1992 bemannade Sverige UNIFIL:s sjukhus. Sverige hade även personal i den internationella militärpolisenheten liksom på olika poster i UNIFIL:s högkvarter.

Från december 1986 utökades Sveriges truppbidrag till en underhållsbataljon varvid sjukhuset blev en del av bataljonen.

I april 1994 upphörde Sveriges engagemang i UNIFIL som följd av utökade uppgifter i Jugoslavien. UNIFIL:s uppgift hade försvårats av att Israel fram till 2000 kvarstannade i delar av södra Libanon. I samband med Israels utdragning under sommaren 2000 flyttade UNIFIL sina positioner till den israeliska gränsen.

Sverige deltog under ett halvår med en ammunitionsröjningspluton i understöd av denna framgruppering.

Efter strider mellan Israel och Hizbollah i södra Libanon sommaren 2006 utökades UNIFIL genom FN:s säkerhetsråds resolution 1701. En marinstyrka för övervakning till havs inrättades, och Sverige bidrog med två korvetter till denna del av styrkan.

Dela på facebook
Dela på linkedin

Relaterade nyheter

Nyhet

Must skyddar veteraner

Riskerna för svensk säkerhet, hoten, ökade förra året. Det sa Mustchefen, generallöjtnant Thomas Nilsson vid en pressträff på Högkvarteret där han presenterade Musts (militära underrättelse- och säkerhetstjänsten) Årsöversikt. Kriget i

Nyhet

Veterandagen 2024

Balkanveteraner från perioden 1991–2000 hyllas på Veterandagen 29 maj 2024. Veteraner från insatserna i Bosnien, Kroatien, Nordmakedonien, Serbien, Albanien och Ungern kommer att särskilt uppmärksammas. Till dessa Balkanveteraner kommer en

Nyhet

Utlandsveteranen Ella Carlsson försvarar Sverige i rymden

Rymdkonflikter är inte längre avlägsna, utan en omedelbar risk, orden är överste Ella Carlssons hon rustar för att försvara Sverige i rymden mot sabotage. Med en imponerande bakgrund inom Försvarsmakten,

DU ÄR INTE ENSAM!

Kamratstödet finns här för dig

Gula bandet

Gör skillnad för Sveriges utlandsveteraner. Ditt bidrag gör det möjligt att erbjuda kamratstöd och annan ekonomisk hjälp.

Upptäck våra föreningar

Vi har ett 30-tal anslutna föreningar utspridda i hela landet som arrangerar regelbundna träffar.

Medlemstidningen

Fyra gånger per år kommer medlemstidningen Svensk Veteran fullmatad med intressant läsning för våra medlemmar.