Search
Close this search box.

Nyhet

Veteranstrategi presenterad vid Sveriges första veterankonferens

vet-konf

Det var en historisk dag på Karlbergs slott när försvarsminister Pål Jonson presenterade regeringens veteranstrategi på Veterancentrums veterankonferens. Veteranstrategin presenterades högtidligt i en 15-sidig broschyr med titeln ”EN AKTIV OCH INKLUDERANDE VETERANPOLITIK”, som överlämnades till Försvarsmaktens generaldirektör Mikael Granholm för implementering.

Prins Carl Philip var hedersgäst bland ett hundratal inbjudna från veteranorganisationerna. Försvarsminister Jonson poängterade vikten av att veteranpolitiken ska ge stöd i proportion till de risker och påfrestningar som veteranerna har utsatts för samt de uppoffringar de har gjort. Han betonade också att strategin är utformad för att främja en aktiv och inkluderande veteranpolitik.

Sveriges veteranstrategi kommer att vara under kontinuerlig utveckling och förädling genom Försvarsmaktens arbete fram till 2030. Denna långtgående strategi kommer sedan att avrapporteras 2031, vilket understryker regeringens engagemang för långsiktighet och hållbarhet i veteranpolitiken.

Försvarsminister Pål Jonsons presentation av regeringens veteranstrategi:

Veteraner och anhöriga till veteraner förtjänar samhällets uppskattning och stöd. Det arbete som genomförs vid internationella insatser är krävande och utförs ofta i miljöer med risk för våldsamheter. Att bidra till fred och säkerhet genom deltagande i internationella insatser är en hedervärd och mycket viktig uppgift och jag vill därför rikta mig direkt till er veteraner och tacka för er insats för Sverige.

Jag vill också rikta mig till er frivilliga veteran- och anhörigorganisationer som betyder mycket för arbetet med veteranfrågor. Ni möjliggör att veteraner och anhöriga till veteraner kan mötas och dela erfarenheter och upplevelser. Ni bidrar också till att militära insatser synliggörs i samhället. Tack för ert engagemang. Från politikens håll stöttas veteranerna genom veteranpolitiken. En politik som stöds av lagar och förordningar, uppdrag, uppföljning och avdelade ekonomiska medel. Den svenska veteranpolitiken vilar på en stabil grund och präglas av kontinuitet samt återkommande dialog och utveckling.

Det finns en bred politisk enighet i att veteranpolitik ska föras. Den ska ge personal som tjänstgjort i insatser och deras anhöriga ett stöd som står i proportion till de risker och påfrestningar som veteranerna utsatts för samt de uppoffringar de har behövt göra.

Den svenska veteranpolitiken är, och ska vara, under ständig utveckling och omfattning så att ny kunskap, bland annat i form av ny forskning, kan omhändertas.

Veteranpolitiken ska också anpassas till förändringar i samhället och omvärlden. För att nå målet med en aktiv och inkluderande veteranpolitik presenterar regeringen härmed Sveriges veteranstrategi

Dela på facebook
Dela på linkedin

Relaterade nyheter

Nyhet

Must skyddar veteraner

Riskerna för svensk säkerhet, hoten, ökade förra året. Det sa Mustchefen, generallöjtnant Thomas Nilsson vid en pressträff på Högkvarteret där han presenterade Musts (militära underrättelse- och säkerhetstjänsten) Årsöversikt. Kriget i

Nyhet

Veterandagen 2024

Balkanveteraner från perioden 1991–2000 hyllas på Veterandagen 29 maj 2024. Veteraner från insatserna i Bosnien, Kroatien, Nordmakedonien, Serbien, Albanien och Ungern kommer att särskilt uppmärksammas. Till dessa Balkanveteraner kommer en

Nyhet

Utlandsveteranen Ella Carlsson försvarar Sverige i rymden

Rymdkonflikter är inte längre avlägsna, utan en omedelbar risk, orden är överste Ella Carlssons hon rustar för att försvara Sverige i rymden mot sabotage. Med en imponerande bakgrund inom Försvarsmakten,

DU ÄR INTE ENSAM!

Kamratstödet finns här för dig

Gula bandet

Gör skillnad för Sveriges utlandsveteraner. Ditt bidrag gör det möjligt att erbjuda kamratstöd och annan ekonomisk hjälp.

Upptäck våra föreningar

Vi har ett 30-tal anslutna föreningar utspridda i hela landet som arrangerar regelbundna träffar.

Medlemstidningen

Fyra gånger per år kommer medlemstidningen Svensk Veteran fullmatad med intressant läsning för våra medlemmar.