Search
Close this search box.

SVERIGES VETERANFORBUND

Om Sveriges Veteranförbund

Veteranparad 2023. Foto: Kim Svensson.

Sveriges Veteranförbund (SVF) är kamratförbundet som förenar alla svenska civila och militära veteraner – före, under och efter insats

En utlandsveteran är en person som har utfört internationell tjänst enligt uppdrag godkända av världssamfundet och/eller svenska staten.

Vi har c:a 6000 medlemmar organiserade i 26 föreningar över hela landet med 50 träffplatser från norr till söder. 

Sektion – för dig med specialintressen!
Brinner du lite extra för kultur, internationella frågor eller FN? Då kanske någon av SVF:s sektioner är för dig. Du kan också starta en egen sektion som motsvarar just dina specialintressen. Några av de sektioner vi har idag är för medlemmar med specialintressen som jakt, golf och en kvinnogrupp.  Kontakta dem gärna för att få mer information och ring kansliet på telefonnummer 08-25 50 30 om du vill starta upp en sektion baserat på ditt intresse.

Vårt uppdrag är att skapa en inkluderande och trygg tillvaro för veteraner, anhöriga, stödmedlemmar och andra genom att:

  • Genomföra kamratstödjande nationella aktiviteter och främja social samhörighet bland medlemmarna.
  • Stödja medlemmar före, under och efter internationella uppdrag, samt deras anhöriga.
  • Utbilda och bedriva kamratstödjande verksamhet.
  • Prioritera och stödja lokalföreningar i landet vid uppbyggnad och utveckling, samt initiera och främja samarbete med andra förbund, föreningar och organisationer, både nationellt och internationellt, som delar våra intressen.
  • Samla in medel till Gula Bandet för att ge stöd till utlandsveteraner.
  • Verka för att veteraner erkänns och respekteras i samhället.
  • Vi strävar ständigt efter att utveckla vår manifest ”Veteranpolitik för Sverige”.

VÄRDEGRUND Förbundets värdegrund sammanfattas med tre ledord vilande på FN:s ändamålsgrund:
Kamratskap: Att skapa band mellan individer, folk och länder för att därigenom bidra till att lösa konflikter
Omtanke: Omtänksamhet bidrar till stabilitet
Medmänsklighet: Se till att de mänskliga rättigheterna tillämpas

Sedan vår grundande 1984 har vi kontinuerligt engagerat oss och vårt åtagande att stödja och värna om Sveriges alla utlandsveteraner upphör aldrig.

Vi är medlemmar i Svenska FN-förbundet och Folk & Försvar.

Förbundsstämman är SVF:s högst beslutande organ.

2024 hålls förbundsstämman digitalt torsdagen den 30 maj och visas live via vår Youtubekanal.

Till förbundsstämman väljer föreningarna årligen sina ombud på årsmötet. Varje förening har två delegater för 1- 200 medlemmar, tre delegater för 201-300 medlemmar, fyra delegater för 301-400 medlemmar och fem delegater för 401 medlemmar och däröver. En förening kan utse maximalt fem delegater.

Stämman är öppen för alla medlemmar men endast de valda ombuden har rösträtt. Alla medlemmar har rätt att skriva motioner till förbundsstämman.

ÅRSMÖTEN föreningar 2024

✓ Fredsbaskrarna Gotland 22 februari kl. 18. Plats: Meddelas i kallelsen

Fredsbaskrarna Gästrikland 27 mars ev. Gävle garnison

✓ Fredsbaskrarna Halland 4 mars kl. 18. Plats: Varbergs ölhall, Kungsgatan 14, Varberg

✓ Fredsbaskrarna Hälsingland 4 mars kl. 18. Plats: Bollnäs (se kallelsen)

✓ Fredsbaskrarna Jönköpings län 6 mars kl. 19. Plats: John Bauer Hotell, Södra Strandgatan, Jönköping

✓ Fredsbaskrarna Kalmar län 20 mars

✓ Fredsbaskrarna Norr 27 februari kl 18. Plats: Bodens Soldathem OII, Oscarssalen

✓ Fredsbaskrarna Sjuhärad 20 februari, kl. 18. Plats: Medborgarskolan, Borås

✓ Fredsbaskrarna Stockholm 20 mars kl. 19. Plats: Drottning Victorias Örlogshem, Stockholm

✓ Fredsbaskrarna Södermanland 29 februari. Plats: Meddelas i kallelsen

✓ Fredsbaskrarna Västkust 22 februari kl. 18. Plats: Olskroksgatan 7, Göteborg

✓ Fredsbaskrarna Örebro 29 februari kl. 19. Plats: Se kallelse

✓ Fredsbaskrarna Östergötland 22 februari kl. 18. Plats: F-13 Bråvalla Hemvärnets lokal, Norrköping

✓ Fredsbaskrarna Skåne 17 mars kl. 13. Plats: Senioren, Hässleholm

✓ Kongoveteranerna 15–17 juni. Plats: Ledningsregementet, Enköping

✓ MSSS 21 mars kl. 14. Plats: Digitalt

✓Sveriges kvinnliga utlandsveteraner 12 februari digitalt

✓ Veteranerna Uppland 3 mars kl. 12. Plats: Meddelas i kallelsen

✓ Veteranerna Ångermanland 7 mars kl. 18. Plats: Old Oak, Sollefteå

✓ Veteranerna Kronoberg 26 mars kl. 18. Plats: Fyra Krogar, Växjö


✓Fredsbaskrarna Västerbotten söndag 24 mars kl. 13-14
Mässen Umeå Garnison
(Restaurang Umestan)

✓ Veteraner Västmanland 23 mars kl 14. Plats: Bishop, Västerås

✓ Y-bataljonen 13 februari 18.00 Sundsvall/ se kallelse

✓ Z-bataljonen 12 mars kl. 18.30. Plats: Jane Doe, Östersund

Foto: Kim Svensson