Search
Close this search box.

SVERIGES VETERANFORBUND

Förbundets höge beskyddare

Den 30/12-2011 godkände H.M. Konungen att H.K.H. Prins Carl Philip accepterar beskyddarskapet för Sveriges Veteranförbund. Beskyddarskapet förlängdes 2017.

Carl Philip Edmund Bertil, Prins av Sverige, Hertig av Värmland, föddes den 13 maj 1979.
Prins Carl Philip är näst äldsta barn till H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia.

Prinsen har fullgjort sin värnplikt vid Amf 1 i Vaxholm. Han har genomgått en utbildning till båtchef (stridsbåt 90). Under åren 2001 och 2002 genomförde Prinsen officersutbildning inom Marinen.
Han deltog under utbildningstiden bland annat i en långresa med minfartyget HMS Carlskrona. Prins Carl Philip tog examen som fänrik i december 2002. I december 2007 erhöll Prinsen kaptens grad i Stockholm. Den 1 oktober 2014 befordrades Prinsen till major.

Foto: Kungahuset