Search
Close this search box.

SVERIGES VETERANFORBUND

I rikets tjänst

Sveriges Veteranförbund och Gula Bandet presenterar stolt:
I RIKETS TJÄNST – en spännande Youtubeserie i fem delar som tar med tittarna med på en fängslande resa genom svenska utlandsinsatser, där hjältar skapades och liv förändrades för alltid.

Syftet med serien är att öka kunskapen och medvetenheten kring Sveriges veteranförbunds medlemmars insatser i utlandet. Genom samarbete med den erfarna programledaren och producenten Melker Becker har förbundet skapat fem filmer som ger en unik inblick i svenska soldaters uppdrag runt om i världen.
Melker Becker uttrycker sin förhoppning om att serien ska locka en bred publik och bidra till opinionsbildning. Han betonar vikten av att visa upp de svenska utlandsveteranernas verkliga betydelse för världsfreden och att de förtjänar att känna stolthet över sina insatser.

Förutom att sprida kunskap om veteranernas insatser, vill Sveriges Veteranförbund även uppmärksamma de utmaningar som utlandsveteranerna kan möta när de återvänder hem. Genom att belysa deras erfarenheter och informera om de tillgängliga resurserna och stödet hoppas man kunna öka medvetenheten och förståelsen för veteranernas behov.