Search
Close this search box.

SVERIGES VETERANFORBUND

Medaljer och medaljörer

Årets veteran

Vem anser du ska bli Årets veteran 2024?

I egenskap av medlem i Sveriges Veteranförbund (SVF) har du möjligheten att nominera den individ som bedöms vara värdig att tilldelas vår mest prestigefyllda utmärkelse – Årets veteran.

Den 29 maj 2003 proklamerade Förenta Nationerna ”International Day of United Nations Peacekeepers” för första gången.

Valet av den 29 maj grundar sig i att FNs första fredsbevarande insats, UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization), etablerades denna dag år 1948 för att övervaka vapenvilan efter FNs första fredsbevarande uppdrag under det arabisk-israeliska kriget 1948.

År 1956 sände Sverige sin första FN-styrka och sedan dess har omkring 80 000 svenska civila och militära individer deltagit i fredsbevarande uppdrag på uppdrag av Sveriges riksdag.

Sveriges Veteranförbund utser varje år en svensk fredsbevarare till ”Årets veteran” (tidigare kallat ”Peacekeeper of the Year”). Sedan 2005 tilldelas utmärkelsen Årets veteran och den tillhörande guldmedaljen till en person som har utmärkt sig genom att överträffa de vanliga kraven för tjänsten, genom att gynna svenskar i internationell tjänst eller på andra sätt främja fredsförhållanden på global nivå.

 
 

Årets veteran 2023

Kim Svensson

Övriga medaljörer 2023

BNVF Guld
Johan Klang

SVF Guld
Tor Cavalli-Björkman, 
Bror Rickard Svärd
Karl Olof Fransson

SVF Silver
Christer Alldén
Torbjörn Lind Carrenäs
Gunnar Österlund
Patrik Löfdahl
Nicklas Malmsten
Peder Danielsson
Jacques Mwepu
Linda Eriksson
Ingrid Hemström Nordgren
Tommy Karlsson
Carl Wachtmeister
Lennart Svang
Patrik Åslund
Ingela Lind

Tidigare års medaljörer

Årets Veteran
Christer Flor

Christer Flor är känd för att föra befälet med humor och värme där det viktigaste är att lyssna och vara lyhörd för att möta de olika behov av stöd som finns bland både anhöriga och veteraner.

Christer älskar sitt jobb, är alltid positiv och glad, driven, samarbetsvillig, inlyssnande och förstående samt mycket professionell i sin yrkesroll.

SVF Guld
Bill Ström

SVF Silver
Mikael Boväng
Andreas Holmberg
Einar Håkansson
Johan Iwarson
Göran Larsson
Håkan Markholm
Nils-Peter Mols
Andreas Norlén
Magnus Persson
Jan Persson Cooper

BNVF Brons
Wilhelm Agrell
Arne Prenell

Årets Veteran
REKYL

Rekyl har valt att bygga ett starkare samhälle genom att stötta våra utlandsveteraner och våra kvinnor och män som skyddar det viktigaste vi har; vår fred, frihet och demokrati. Som företag är de en förebild i att verka för samhällsbygget som något vi gör alla tillsammans, säger Sverker Göranson, ordförande för Sveriges veteranförbund när han delade ut utmärkelsen till Rekyl vid en digital ceremoni vid veteranmonumentet Restare på Djurgården i Stockholm.

SVF Guld
Magnus Kardin
Anneli Liljekvist

SVF Silver
Hans Zettby
Nils Wallentoft
Bengt Göran Björklund
Anders Spånglund
Lars Sundqvist
Michael Elovfsson
Mikael Borggren
Kjell Jonsson
Jon Svärdhagen
Christian Wallenius
Daniel Ingdahl

BNVF Brons
Bozica Mäkitalo

Årets Veteran
Stig Pettersson

Stig har en lång tid i Fredens tjänst, han är en sann veteran och är aktiv inom Kongoveteranerna och Veteranerna i Jönköping.
Den första missionen gjorde han i Kongo 1962 berättar medaljkommittés ordförande Tor Cavalli- Björkman.
-I Kongo var det tufft berättar Stig under båda hans missioner där blev han beskjuten och bomberna föll. I Kongo var Stig både skyttesoldat och fältpolis.

SVF Guld
Torbjörn Larsson
Per Lennartsson

SVF Silver
Karin Ottosson
Johan Nygren
Björn Hernblad
Tinna Nilsson
Sven Lundberg
Anders Alhbin
Johan Sundin
Lottie Nordström
Jonny Jensen
Monika Eriksson

BNBB Silver
Lars Svärdström

BNBB Brons
Johan Josefsson
Ray Lindahl

Årets Veteran
Martin Neovius

Professor Neovius har med sina innovativa studier inom psykisk ohälsa, fysisk ohälsa och socialt utfall vetenskapligt belagt att veteraner som grupp inte är mer utsatta än övriga jämförbara individer, tvärtom utmärker sig veteranerna positivt.
Resultatet av genomförda studier som omfattar samtliga svenskar som mönstrat och varit på militär utlandstjänstgöring från 1990 och framåt påvisar att veteranerna, som grupp, är en tillgång för samhället och ger oss fakta att bemöta påståenden att veteraner skulle vara en utsatt grupp i dessa avseenden.

SVF Guld
Jeanette Widén

BNVF Brons
Magda Gad
Lillemor Nilsson

SVF Silver
Mats Sander
Joanna Ljungdahl
Stefan Bjelkmark
Stig Inge Blennow
Anders Wermén
Christina von Braun
Lars Egerstad
Mats Hermansson
Johan Norlén
Hasse Westberg
Rolf K Johansson
Lars Berglund
Jonas Granström
Kjell Johansson

Årets Veteran
Annicka Engblom

Annika Engblom har ställt upp för veteraner i vått och torrt och visat stort och uppriktigt engagemang i veteranfrågor. Nu har hennes långa och enträgna kamp för att göra veterandagen till allmän flaggdag äntligen rönt framgång. Sveriges veteraner har nu nått samma status som Valdagen, FN-dagen och Nobeldagen! Annicka Engblom tilldelas utmärkelsen ÅRETS VETERAN och förbundets medalj i Guld!

 

 

 

BNBB Guld
Björn Eggeblad

BNBB Brons
Daniel Ingdahl
Jon Svärdhagen

SVF Guld
Cesilia Karlsson Kabaca

SVF Silver
Fredrik Edén
Laila Johansson
Nina Nord
Jerker Furuskog
Nils Oskarsson
Magnus Ernström
Olle Brennius
Jüri Münter
Lina Karlsson
Carl Gunnar Wiström
Bertil Spjuth

Årets Veteran
Tony Petersson och Raul ”Ralle” Leppälä

Radarparet Tony och Ralle är eldsjälar som varje år gör ett fantastiskt jobb för att skapa den i särklass största tilldragelsen för veteraner, en plattform för många återföreningar och återseenden veteraner emellan. Många grupper, plutoner och kompanier har genom åren utnyttjat möjligheten här som skapas till spontana och lättsamma återträffar.

 

Årets Veteran
Callis Amid

Callis Amid har med stort hjärta och med stor målmedvetenhet startat och drivit kampanjen för stöd till de av Sverige lokalanställda Afghantolkar som riskerat livet och i något fall t.o.m. dött för att tjäna svenska intressen. Han har även dessförinnan under en längre tid kämpat för tolkarnas rättigheter.

 

Årets Veteran
Martin Bauhn

Martin Bauhn, kassör och organisationens ansikte utåt i ” Veteranstöd Rapid Reaction”, VRR.

Organisationen erbjuder veteranstöd genom att på ett snabbt och obyråkratiskt sätt lösa tillfälliga ekonomiska problem som flera utlandsveteraner hamnat i. Martin Bauhn har i samband därmed gjort ett enastående arbete med att samla in pengar för att kunna hjälpa veteraner och/eller veteraners familjer i ekonomiska trångmål.

Martins osjälviska, outtröttliga arbete och engagemang för veteraner som kämpar på hemmafronten efter missionerna är en inspiration och en uppmaning till oss alla. Precis som i missionen har han visat att vi veteraner finns där för varandra och att ingen ska behöva vara ensam. Martin har samlat ett mycket stort antal givare, organiserat dem på ett enkelt sätt så att även små gemensamma insatser kan bli fin hjälp. Han är en vardagshjälte och ett ljus i mörkret för många veteraner och förtjänar all uppmärksamhet han kan få!

 

Årets Veteran
Lars-Göran Nyholm

Lars-Göran Nyholm har genom personliga initiativ på ett synnerligen påtagligt sätt bidragit till att sprida kunskap om och ge uppmärksamhet till Sveriges veteraner.

Initiativet till veteranmarschen mellan Ystad och Hindås sommaren 2013 utvecklades till en magnifik manifestation för veteraner och deras anhöriga på många platser längs den långa marschvägen. Projektet genomfördes med ett föredömligt ledarskap och Lars-Göran visade prov på att vara föregångsman genom att själv gå hela sträckan.

Årets Veteran
Rikard Johansson

Rikard Johansson från Helsingborg får utmärkelsen Årets Veteran för sitt engagemang för veteraner både hemma i Helsingborg och i Afghanistan. Priset delades ut på Veterandagen den 29 maj

Rikard Johansson har tagit initiativ till flera olika projekt för att hjälpa veteraner. I januari 2012 startade han Träffplats Helsingborg, där veteraner kan träffas och utbyta erfarenheter. Träffplatsen har blivit väldigt uppskattad och har redan samlat 60 medlemmar.

Årets Veteran
Henrik Blomberg

Henrik Blomberg är 2012 års pristagare av Årets Fredsbevarare (Peace Keeper of the Year). Motiveringen lyder:
Henrik Blomberg, P4 sergeanten som öppet, ärligt och rakt berättat om sina erfarenheter och psykiska symptom efter sin tjänstgöring i Afghanistan 2011.

Hans mod att vara så öppen är till stor hjälp för både soldater och veteraner, då han belyst dessa åkommor som så många väljer, eller vågar, att inte tala om. Stark att komma fram och uppmärksamma en problematik samt därigenom inspirera andra att våga bryta ett stigma.

Årets Veteran
Stig von Bayer

Stig von Bayer är 2011 års pristagare av Årets Fredsbevarare (Peace Keeper of the Year). Motiveringen lyder: ” Han får priset för sitt livslånga engagemang i fredens tjänst. Stig är en hängiven orädd fredsbevarare med ett livslångt engagemang i fredens tjänst och då inte bara under FN blå flagg. Han är en budbärare och talesman för Sverige och vårt fredsarbete”

Årets Veteran
Jonas Jonasson

Motiveringen lyder: ”En hängiven fredsbevarare som verkligen brinner för uppdraget. En initiativtagare och veteran, aktiv såväl hemma som borta. Initiativet till Gula Bandet-kampanjen är bara ett exempel.”

Jonas är skånepågen som gjorde sin första internationella insats i Bosnien under BA01 samt BA02 som skyttesoldat, och som 15 år senare gjorde FS18 som mekaniker på stridsfordon 90.

Årets Veteran
Maria Sääf Westin

Maria Sääf har med sitt engagemang, kamratskap och professionalism åstadkommit mycket goda prestationer för såväl veteraner som lokalbefolkningen i många insatsområden.

Maria är urtypen för en fredsveteran som också arbetar mycket engagerat för fredsveteraners väl och många har Maria att tacka för det engagemanget.

Årets Fredsbevarare 2008
Helge Stålnacke

Fredsbaskrarna Sverige högtidlighåller sedan 2005 PEACEKEEPER´S DAY 29/5 med att utse ÅRETS FREDSBEVARARE.
Till ÅRETS FREDSBEVARARE 2008 har Fredsbaskrarna Sverige valt att utse Helge Stålnacke med motiveringen:

”Helge är positiv, hjälpsam och intresserad av de svenska fredssoldaternas välbefinnande.
Som präst har Helge visat lugn och professionalism, men han har även visat ett
utomordentligt intresse av att vara med soldaterna i deras vanliga arbete.
Helge har då han fått en stund över setts skymta i både campvakt och kök såväl som
på patrull, eftersom han passat på att lära känna soldaterna i deras vardag.
Helge är väldigt omtyckt och han har gjort en stor insats för svenska veteraner.

Vi gratulerar Helge till utmärkelsen och önskar honom all lycka i framtiden.

Årets fredsbevarare 2007
Ingemar Robertsson 

Han var missionschef vid UNMIS, har varit G1 vid SHIRBRIG och är nu på NORDCAPS. Han brinner av lust att vidareförmedla fredstankarna från FN. Han har en intellektuell kapacitet att lösa svåra problem med finess och elegans. Han värnar även om svenska soldater och sjömän, om reservofficerare och yrkesofficerare på ett hedervärt sätt. Ingemar har förmågan att entusiasmera medarbetare och han har de senaste sex åren arbetet med att föra ut SHIRBIRG och NORDCAPS som starka internationella organ för FNs tankar, ideal och ideér. Ingemar är en vän av försvarsmakten och en vän av FN

 

Årets Veteran
Roland Rosenqvist

Han har i tider av leda, frustration och hemlängtan spridit glädje och skapat livskraft och vilja att kämpa vidare. I svåra stunder har han gett av sig själv och gjort bördan för många fredssoldater lättare att bära.Med sin glöd har han lyst upp de mörkaste stunder i de mörkaste konflikter.
Han är stödet som fredssoldater behöver för att själva kunna vara ett stöd, ett stöd för de lokala livsvillkoren.

Rolle Rosenqvist är fredssoldat, en fredssoldat med musiken som vapen.

Årets Veteran
Anders Brännström

Anders Brännström är vald av Fredsbaskrarna Sverige till Årets fredsbevarare 2005. Med sitt engagemang, sitt ledarskap och kamratskap i fredens tjänst är han ett föredöme för alla världens fredssoldater. Han har med stor känsla och respekt för andra, såväl parter som underställda, gjort tillvaron bättre för många i det ansträngda Balkanområdet. Här hemma har han anslagit en ny, rakare väg för sina kollegor i fredsfrämjande insatser. Han är en fredssoldat och alltid en fredskamrat.