SVERIGES VETERANFORBUND

Organisation

Styrelse

Förbundsordförande
Sverker Göranson
Vice ordförande
Michael Ginér
Ledamot
Ann Charlotte Granfors
Ledamot
Jonas Alberoth
Ledamot
Karin Andersson
Ledamot
Lars-Göran Nyholm

Övriga förtroendevalda

Kansliet

Internrevisorer

Anders Broman
broman5@hotmail.com

Jeanette Widén
mswiden@outlook.com

Lars Andersson (suppleant)
lars_andersson99@outlook.com

Valberedning

Mika Sörensen (sammankallande)
mikasorensen@yahoo.se

Jerker Westdahl
jerker@bosagarden.com

Lars Sjölin
larssjolin@hotmail.com

Peter Enström
enstrom@telia.com

Tor Cavalli-Björkman
torcav58@gmail.com

Medaljkommitéen

Michael Ginér (sammankallande)
michael@sverigesveteranforbund.se

Anders Sundin
sundin_anders@hotmail.com

Jonas Jonasson
jayj.b114@gmail.com

Generalsekreterare
MariAnne Boström
Verksamhets- föreningsansvarig
Johan Mattsson
Kommunikatör
Pia Lagergren
Kamratstöd och kamrathjälpen
P-G Dolk
Administratör
Christine Buschmann Sirafi

Stadgar